IV Forum Efektywności Energetycznej PDF Drukuj
poniedziałek, 05 marca 2012

W imieniu społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji i Stowarzyszenia na rzecz Efektywności ETA serdecznie zapraszamy na konferencję:

IV FORUM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

30 marca 2012 (piątek), godz. 9:00 ,

Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, Warszawa

Dyrektywa o efektywności energetycznej, która według zapowiedzi duńskiej prezydencji ma być gotowa pod koniec 2012 roku, ma doprowadzić do 20% oszczędności zużycia energii pierwotnej do roku 2020. Zgodnie z jej postanowieniami państwa członkowskie mają stworzyć własne programy efektywności. Dyrektywa wspiera produkcję energii elektrycznej i ciepła z kogeneracji, wyznacza 3% roczny cel poprawy efektywności dla budynków publicznych, a także zapowiada zmiany w dyrektywie o handlu emisjami (ETS). Zdaniem niektórych ekspertów dyrektywa nakłada obowiązek przeprowadzania co 3 lata audytów energetycznych firm, co będzie niepotrzebnym obciążeniem biurokratycznym dla firm. Dyrektywa zakłada rewizję i tak bardzo trudnych dla polskiej gospodarki zasad handlu emisjami CO2. Wygaszanie dostępnych na rynku uprawnień przyniesie wzrost ich ceny. Dyrektywa słusznie zwraca uwagę na szanse jakie daje skojarzona produkcja ciepła i energii (tzw. kogeneracja), jednak przyjmuje zbyt sztywne wymagania w tym zakresie, które mogą zniechęcać firmy do inwestycji w UE. Bardzo wysokie oczekiwania (3% rocznie) wobec budynków publicznych w zakresie poprawy efektywności mogą być bardzo drogie dla budżetu państwa. Czy te są obawy słuszne? Podczas konferencji zaproszeni eksperci odniosą się do tych opinii. Będziemy też promować konkretne praktyczne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, a eksperci wyjaśnią jaki mają one bezpośredni wpływ na grubość portfela obywateli. Przykładem może być duńska gospodarka, która od lat 70. powiększyła się dwukrotnie, ale zużycie energii pozostało takie samo. W Danii funkcjonuje obecnie prawo, na mocy którego ogólne zużycie energii w kraju ma co roku zmniejszać się o 1,5 proc. Natomiast w Polsce efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach UE. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 40% niższe niż w krajach „starej 15”. Powyższe świadczy o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się.

Główne sesje tematyczne tegorocznego Forum Efektywności Energetycznej to:

I. Efektywność energetyczna i planowanie energetyczne jako instrumenty polityki klimatycznej

II. Efektywność energetyczna w praktyce

III. Europejskie doświadczenia w zakresie efektywności energetycznej

IV. Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej

Swój udział w konferencji potwierdzili m.in.: prof. Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Tatiana Marquez Uriarte, DG Energy, Komisja Europejska, Paolo Zancanella, DG Joint Research Center, Jacek Krawczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Andrzej Guzowski, Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Tomasz Żuchowski, Naczelnik Wydziału Oceny Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Nowak, Poseł na Sejm RP, Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii dr Jan Rączka, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy, Anna Żyła, Główny Ekolog BOŚ Banku, Michał Machlejd, Prezes Zarządu SPEC, Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Tomasz Wolanowski, Dyrektor Handlowy Dywizji Produkty Energetyki i Systemy Energetyki ABB Polska, Andrzej Szymański, Prezes Zarządu Landis+Gyr, Piotr Pawlak, BuildDesk, Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, prof. Wojciech Suchorzewski, Przewodniczącego Komisji Transportu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Witold Smolik, Departament Eksploatacji, PSE Operator, Marek Łasiński, Dyrektor ds. Sprzedaży Produktów Oświetleniowych, Philips Lighting Polska, Krzysztof Skowroński, Wiceprezes Dalkia Energy & Technical Solutions, Wojciech Grabski, AZO Digital, Konrad Witczak, Konsultant ds. efektywności energetycznej, BuildDesk Polska, Tadeusz Góralski, Prezes Zarządu, Quality All Development Fundusz Kapitałowy

IVFEE Pobierz formularz zgłoszeniowy

Program IV FEE

Materiał merytoryczny z Konferencji - raport

 

 
2015 © Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji